- door Francis van der Haert

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu?

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen.

Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Binnen de NV geldt dit principe eveneens voor een lid van de raad van toezicht of een lid van de directieraad. Voor bestaande vennootschappen, die hun statuten nog niet vrijwillig hebben aangepast aan het WVV, zijn deze bepalingen in werking getreden op 1 januari 2020. Een bestuurder-werknemer die deze bepalingen niet respecteert, wordt beschouwd als een zelfstandige en loopt het risico strafrechtelijk te worden gesanctioneerd.

Mag ik dan als bestuurder in geen geval nog een arbeidsovereenkomst afsluiten met de vennootschap?

Jawel. De wet stelt duidelijk dat bestuurders niet “in deze hoedanigheid” door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden kunnen zijn. Het is dus perfect mogelijk dat u naast uw functie als bestuurder nog andere taken voor de vennootschap verricht in de hoedanigheid van werknemer. Hierbij is het uiteraard van belang dat de taakomschrijvingen van beide functies strikt van elkaar gescheiden zijn. Dit zal in veel gevallen geen evidente oefening zijn, zeker niet binnen het managementniveau van een vennootschap.

Bovendien mag ook niet uit het oog verloren worden dat een werknemer die via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden is, zijn taken steeds in ondergeschikt verband moet uitoefenen. Indien u als werknemer uw taken uitoefent onder het gezag van het bestuursorgaan, maar u bent tevens als enige bestuurder van de vennootschap verantwoordelijk voor personeelszaken en het werkgeversgezag, dan zal van dergelijk ondergeschikt verband geen sprake zijn.

Bent u bestuurder en heeft u tevens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap, dan zult u dus moeten nagaan op welke specifieke taken deze arbeidsovereenkomst betrekking heeft. Indien uw arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op bestuurstaken, dan zal uw arbeidsovereenkomst moeten worden stopgezet of aangepast.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info