- door Olivier De Keukelaere

Is geld geven liefde geven?

Merrill Lynch heeft dit jaar 600 vermogende families ondervraagd over hun relatie tot geld. Haar bevindingen heeft ze online gepubliceerd.

Vaststellingen

De voornaamste vaststellingen zijn niet verrassend, maar wel verhelderend:

de verschillende generaties hebben vaak een ander perspectief op rijkdom;

  • communicatie over het familievermogen tussen de verschillende generaties is bevorderlijk;
  • het helpt een familie vooruit om door communicatie elkaars perspectief op geld beter te begrijpen;
  • werkelijke communicatie tussen de verschillende generaties is moeilijk.

Voorbeelden

Zo beschouwt 69% van de oudere ondervraagden (‘de babyboomers’) schenkingen van geld als een uitdrukking van liefde, terwijl dit voor maar 50% van de generatie Y (‘de millennials’) zo ervaren wordt. Millennials staan ook meer sceptisch tegenover schenkingen dan de oudere generaties: 30% van hen zag een schenking als een manier om invloed uit te kunnen oefenen, terwijl dat slechts 10% van de oudere generatie dit zelf zo ziet.

Slechts 1% van de babyboomers associeert rijkdom met gevoelens van schuld, terwijl dit wel het geval was voor 16% van de millennials. Niet verwonderlijk wanneer je leest dat voor enkel 2% van de oudere generatie rijkdom verwarring brengt, terwijl dit toch voor 18% van de millennials zo is.

51% van wie ouder is dan 50 associeert rijkdom met ‘dankbaarheid’, terwijl dit slechts voor 36% van de jongeren zo is. Eenzelfde vaststelling is er voor de associatie met ‘geluk’, terwijl millennials vaker de associatie maakten met ‘spanning’ (29%) en ‘stilte’ (27%).

De verschillende generaties hebben niet enkel een verschillende verhouding tot geld, maar deze verschillende houding vertaalt zich ook in hoe ze de overdracht naar de volgende generatie zien. Zo vindt 70% van de babyboomers dat ouders het vermogen aan hun kinderen moeten verdelen op basis van gelijkheid, waarbij elk kind evenveel moet krijgen. Slechts 47% van de millennials deelt echter deze stelling. Zij stelt eerder voor om het vermogen te verdelen tussen de volgende generatie op basis van leeftijd, stabiliteit, gedrag en waarden (54%, terwijl maar 38% van de oudere generatie deze visie deelt).

Relevantie

Elke studie die families er toe aanzet om dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken heeft uiteraard zijn verdienste. De paper kan vermogende families een nieuw inzicht brengen.

Toch vind ik de studie vooral beschrijvend. Het geeft aan welke verschillende percepties er ten aanzien van rijkdom bestaan over de verschillende generaties heen en het geeft de indruk dat wanneer families er onder elkaar over beginnen te spreken, de volgende generatie voorbereid wordt.

Dit is spijtig genoeg niet het geval. Wanneer men zijn kinderen écht wil voorbereiden op een leven met geërfd vermogen, dan is het noodzakelijk dat ouders hun kinderen helpen zoeken naar hun persoonlijke interesses en passies. Het is de zoektocht naar een eigen authentiek zinvol leven. Zeker wanneer ouders zelf professioneel erg succesvol zijn, is het belangrijk dat kinderen vernemen dat het bewandelen van een eigen weg – met vallen en opstaan – hun leven echt rijkdom zal bieden, waarbij het geld louter in functie van dit doel staat. Een leven in de schaduw van sterke voorgangers, waarbij men niet zelf in het leven durft te springen omdat alles te klein zou uitvallen, brengt alleen een verdriet, dat door het grootste fortuin niet getroost kan worden.

Het onderzoek van Merrill Lynch geeft niet aan in welke mate de bevraagde families op deze manier hun kinderen voorbereiden en hoe verschillend de percepties op geld dan nog zijn. De paper geeft niet aan hoe families vertrouwen kunnen organiseren opdat communicatie binnen een open én veilige omgeving écht kan plaats vinden.

En laat dit nu de echte uitdagingen voor elke vermogende familie zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info