- door Magnolis

Overwin financiële ongelijkheid door economische diversiteit aan te pakken!

Naar: Leave Fiscal Inequality Behind by Addressing Economic Diversity (James Grubman)

Bijna tien jaar geleden werd ik in mijn werk als gezinspsycholoog voor vermogende families ingeschakeld door een stel dat mijn ogen opende voor een nieuwe manier van denken over geld en relaties. Het koppel, eind veertig met jonge kinderen, bestond uit een moeder uit een multigenerationale vermogende familie en een vader met een arbeidersachtergrond. Ze hadden contact met mij opgenomen voor de begeleiding en voorbereiding van hun kinderen op het fortuin dat uiteindelijk via de lijn van de moeder zou worden doorgegeven. Terwijl ik met hen samenwerkte, begon ik al snel te bewonderen hoe goed de ouders samenwerkten, omgingen met conflicten en open en zorgzaam waren tegenover hun kinderen - ook over geld.

Dit echtpaar leek absoluut niet te worstelen met de vaak geciteerde uitdaging van de "financiële ongelijkheid." Vooral wanneer de vrouw degene is met het kapitaal, suggereren sommige studies dat de machtsdynamiek, traditionele genderrollen en sociale stigma's verbonden aan dergelijke "cross-class" relaties, hindernissen kunnen worden voor een succesvolle relatie. We worden natuurlijk ook vaak geconfronteerd met gedramatiseerde voorbeelden in films op tv of in boeken. Veel financiële planners en de maatschappij in het algemeen zijn er dan ook van overtuigd dat het moeilijk is om dit soort ongelijkheid te overwinnen.

Economische diversiteit

Benieuwd naar de methodes van dit paar, vroeg ik: "Hoe komt het dat jullie zo goed zijn geslaagd in datgene wat anderen net moeilijk vinden?" Hun antwoord kwam me meteen heel logisch voor: "We zien de verschillen in onze relatie als economische diversiteit, net zoals er in andere relaties religieuze, raciale of etnische diversiteit is. Onze verschillende achtergronden voegen iets toe aan ons huwelijk en aan het gezin, dat we in ons voordeel gebruiken in het omgaan met elkaar en met onze kinderen. We zien het zelfs als een voordeel, niet als een risico."

Het koppel verklaarde hoe zij de situatie hebben aangepakt:

  • De diversiteit dwong hen om naar elkaar te luisteren en de verschillende perspectieven te herkennen die zich bij velerlei kwesties voordeden.
  • De diversiteit dwong hen om hun vaardigheden van samenwerken en onderhandelen op een gezonde manier uit te bouwen.
  • De diversiteit stelde hen in staat hun kinderen te tonen hoe mensen met verschillende opvattingen en achtergronden elkaar kunnen respecteren door relationele conflicten productief op te lossen.
  • De diversiteit droeg bij tot een groter niveau van bewustzijn over het economische leven van anderen.

Toen het gezin bijvoorbeeld kerstinkopen ging doen, nam elke ouder de tijd om uit te leggen hoe de feestdagen er vroeger uitzagen in hun eigen gezin. De vader van de arbeidersklasse had het over zich geliefd en verzorgd voelen met weinig, en hoe die soberheid zelfs een noodzakelijk onderdeel van het gezinsleven was. De welgestelde moeder vertelde over de warme herinneringen die ze had aan met haar oma te winkelen, die erop stond dat ze zich meer richtte op de betekenis van iemands geschenk dan op extravagantie. Beiden leerden zo over geld dankzij liefdevolle, gedisciplineerde relaties - precies wat ze wilden doorgeven aan hun eigen kinderen.

Focus op het positieve

Het optimistische referentiekader van dit koppel is consistent met recente trends in de psychologie, die de nadruk leggen op een positief, sterkte-gebaseerd perspectief in plaats van het pathologische an sich. Dit omvat een verschuiving in de focus op de voordelen van diversiteit, in plaats van op de nadelen of moeilijkheden. Elke ouder belichaamt hoe een onderscheid in financiële middelen kan worden aangewend om veerkracht en aanpassingsvermogen binnen het gezin te bevorderen. Door de negatieve stereotypen te verwerpen, leerden zij me om de economische verschillen tussen koppels te bekijken door een inclusieve lens in plaats van te struikelen over de zogenaamde onvermijdelijke uitdagingen.

Binnen ons beroep moeten we voorzichtig zijn met vooroordelen die ons werk brengt, in het bijzonder bij het adviseren van cliënten die mogelijk een ongelijkheid ondervinden in hun relatie. Bedenk dat diversiteit vele, zo niet de meeste, relaties op een of andere manier aangaat. Economische diversiteit kan productief worden aangepakt, net als elk ander verschil in achtergrond of cultuur.

Ze kan de zaken zelfs boeiender maken.

Referenties

James Grubman is adviseur voor families en hun adviseurs over de vermogensproblematiek. Hij is een vaak geciteerd auteur en zijn wereldwijde adviespraktijk, Family Wealth Consulting, is gevestigd in Massachusetts.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info