- door Olivier De Keukelaere

De doelstelling van de family office volgens Magnolis

In mijn vorige bijdrage heb ik toegelicht wat ik begrijp onder het concept van een ‘family office’. In deze bijdrage bespreek ik wat volgens mij de finale doelstelling van elke family office kan en/of moet zijn:

De doelstelling van de family office is het beschermen van het financieel kapitaal van de familie én het stimuleren van het menselijk kapitaal van de familie.

Vaak start men met de uitbouw van een family office nadat het familiebedrijf verkocht werd en de familie plots over een groot liquide vermogen beschikt. Het beheer van geld vraagt immers een hele andere expertise dan het aansturen van het verkochte familiebedrijf.

Voor het beheren van dit liquide vermogen bouwt de familie een family office uit. Een groot financieel vermogen creëert immers een aantal opportuniteiten:

  1. Wanneer de familie beslist om het vermogen samen te houden kan zij met meer slagkracht investeringen doen. Size does matter.
  2. De family office kan voor haar beleggingen experten in dienst nemen die dit beheer op een professionele én onafhankelijke manier kunnen voeren.
  3. Het blijvend laten aangroeien van het financieel kapitaal laat toe om ook voor de volgende generaties vermogen te vrijwaren.

Wanneer de activiteit van de family office zich beperkt tot het beschermen van het financieel kapitaal van de familie is dit m.i. een gemiste kans. Dit financieel kapitaal brengt immers ook uitdagingen met zich mee, voornamelijk met betrekking tot het menselijk kapitaal van de familie.

  1. Het hebben van een beschikbaar financieel kapitaal, werkt als een magneet voor mensen die allerhande investeringsmogelijkheden aanbieden. Vaak, maar niet altijd te goeder trouw. En niet elk familielid heeft de persoonlijkheid of kunde om hier gepast mee om te gaan. De family office kan hierin een ondersteunende, educatieve en beschermende rol bieden.

  2. Maar op een nog meer existentieel niveau creëert dit financieel kapitaal uitdagingen voor de familieleden. Voor het brede publiek lijkt het vermogend zijn enkel maar voordelen te bieden, maar dit is zeker niet het geval. De meeste erfgenamen worstelen met de vraag welke impact dit geld op hun eigen leven zal/kan/mag hebben. Welke job kiest men als men eigenlijk het loon niet nodig heeft? Moet men dan eigenlijk wel een job zoeken? Als men - zoals de meeste mensen - geen uitgesproken passie heeft; hoe geeft men dan zin aan het leven? Hoe begin je aan een carrière als je (groot)ouders zakelijk bijzonder succesvol geweest zijn, en jouw verwezenlijkingen waarschijnlijk veel bescheidener zullen uitvallen? En vinden die nieuwe vrienden wel zeker mij leuk, of spreekt voornamelijk mijn familie hun aan? Zeker bij jonge mensen zijn dit vaak moeilijk in te vullen existentiële vragen, waarvoor ze bij héél weinig mensen terecht kunnen. Want de maatschappij laat niet toe aan mensen die financieel erg geprivilegieerd zijn, om zorgen te hebben.

Hierin zie ik een belangrijke ondersteunende rol voor de family office weggelegd. Het menselijk kapitaal van de familie vraagt m.i. minstens even veel zorg en aandacht als het financieel kapitaal. Op die manier kan voor elk familielid een eigen weg gevonden worden, waarbij het geld ten dienste komt van het welzijn van de familie.

Voor beide opdrachten heeft de family office een klein kernteam van experten en vertrouwenspersonen nodig, al dan niet familieleden, steeds onder toezicht van de familie. In de volgende bijdrage bespreek ik hoe men praktisch start met de uitbouw van een family office .

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info