- door Magnolis

De weg naar het WVV... Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen!

U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In de NV, waar van oudsher de mogelijkheden ruimer waren, zijn bepaalde voorwaarden nog wat versoepeld.

Voor beide rechtsvormen kan de overdracht van aandelen, en de eventuele beperkingen aan dergelijke overdrachten, geregeld worden in de statuten en/of in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wat misschien onderbelicht is gebleven, is dat het aandelenregister een bijkomend instrument kan worden in de beperkingen aan aandelenoverdrachten, en zeker indien de beperkingen enkel worden voorzien in een aandeelhoudersovereenkomst en niet statutair.

Statutaire overdrachtsbeperkingen moeten verplicht vermeld worden in het aandelenregister. Het ontbreken ervan heeft echter geen rechtstreeks gevolg aangezien het WVV voorziet dat overdrachten met miskenning van statutaire overdrachtsbepalingen niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap, zelfs indien ze niet zijn opgenomen in het aandelenregister. Als bestuurder loopt u wel risico op bestuurdersaansprakelijkheid indien de beperkingen niet zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De voormelde regel van tegenstelbaarheid geldt echter niet voor louter contractuele overdrachtsbeperkingen, waar de algemene regels van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk moeten worden toegepast om overdrachten met miskenning van overdrachtsbeperkingen nietig te laten verklaren. En daar kan het aandelenregister een hulpmiddel vormen. Het WVV voorziet dat contractuele overdrachtsbeperkingen niet automatisch moeten worden opgenomen in het aandelenregister, maar wel indien één van de partijen erom verzoekt. Het opnemen van overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister zal zeker kunnen helpen in de bewijsvoering naar derde-medeplichtigheid om zo aandelenoverdrachten die gebeurd zijn met miskenning van overdrachtsbeperkingen, nietig te laten verklaren.

De vermelding in het aandelenregister kan gebeuren door verwijzing naar de betreffende clausules. Het volledig overschrijven van de clausules zelf, lijkt ons te verregaand. Eventueel kunnen de betreffende passages uit de statuten of aandeelhoudersovereenkomst aangehecht worden in het aandelenregister.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info