- door Magnolis

Een positieve familiecultuur creëren: Hoe en waarom een Family Mission Statement opstellen

Samenwonen, trouwen en kinderen krijgen. Het zijn enkele van de grootste gebeurtenissen in ons leven. En toch glijden we voor het grootste stuk geleidelijk aan in deze belangrijke keerpunten. Zeker, er is een groot evenement dat ermee gepaard gaat - de bruiloft, de geboorte - maar wat verrassend is, is hoe snel het nieuwe en onbekende, gewoon en dagelijks wordt. Hoewel er een nieuw hoofdstuk is begonnen, hoef je er meestal niet veel bij na te denken, gewoon net genoeg om het dagelijks functioneren te garanderen. Met andere woorden: het gaat vanzelf.

Om die reden heb je misschien nooit het “waarom” ervan overwogen. Waarom trouwen? Waarvoor dient een familie? En waarom werk je samen in hetzelfde bedrijf? Het belang van ieders individueel doel wordt vaak benadrukt, maar weinigen van ons zullen ons leven helemaal alleen doorbrengen. We maken deel uit van de wereld door middel van onze omgeving. Het is dus niet genoeg om slechts je eigen doelstellingen te kennen, je moet ook het doel van je familie bepalen. Waarom ben je een eenheid, waar staat die voor en waar ga je samen naartoe?

1. Wat is een Family Mission Statement?

"Een Family Mission Statement is een gecombineerde, uniforme uitdrukking van alle familieleden die zegt waarover je familie gaat - wat je echt wilt doen en zijn en de principes die je kiest om je familieleven te regelen." - Stephen Covey

Een Family Mission Statement is precies wat de naam zegt: een beschrijving van bedrijf en/of familie, de reden voor het bestaan ervan. Een Family Mission Statement omvat je idee van een goed leven en legt de missie, de doelen en de normen van je familie uit. Alle leden van de familie dragen bij aan het formuleren van deze waarden en zijn het er mee eens om ze na te leven.

2. Waarom zou u een Family Mission Statement creëren?

Liefhebben, begrijpen en ondersteunen gebeuren niet vanzelf. Ze vergen een zekere mate van intentionaliteit. Het is vaak zo dat we pas nadenken over de waarden van de familie nadat er iets mis is gegaan. Inmiddels is het echter al te laat - de zaken beginnen uit elkaar te vallen en het zal veel meer tijd en moeite kosten om het schip weer bij te sturen.

Het beste moment om te beginnen met het creëren van een familiecultuur is dus zo vroeg mogelijk, wanneer de zaken nog goed gaan (maar je wilt natuurlijk dat ze nog beter zijn!). Een Family Mission Statement legt een visie voor de familie uit, waar je samen naartoe wilt en hoe jullie daar willen geraken. Zonder deze visie kunnen jongere generaties makkelijk met de stroom van de samenleving worden meegevoerd en worden familiewaarden door trends weggeveegd.

Een gezamenlijke visie - een gedeeld gevoel van waarden en doel - verbindt ouders en kinderen. Ze begeleidt je beslissingen als ouder en biedt je kinderen idealen om naar te streven en sturing in de keuzes die ze maken. Ze formuleert ook de normen waarmee de familie elkaars gedrag kan evalueren. Kinderen en ouders kunnen elkaar aanmoedigen op basis van een afgesproken patroon.

Een ander voordeel is dat een Family Mission Statement je jouw familie van anderen onderscheidt. Leden van de familie hebben een gevoel van betekenis en identiteit en ze weten dat ze deel uitmaken van iets belangrijks en speciaals.

Zelfs als je geen kinderen hebt, betekent dat niet dat je geen Family Mission Statement kunt maken. Als je pas getrouwd bent, kan de oefening zelfs enorm gunstig zijn. Het huwelijk bestaat immers uit twee verschillende mensen die verschillende ideeën of scripts hebben over hoe een familie "moet" werken. Misschien komt je partner uit een familie waar beide echtgenoten evenveel bijdragen aan huishoudelijke taken, terwijl jouw familie de taken over meer traditionele genderrollen verdeelt. Of misschien gaat jouw familie zelden weg, terwijl je partner afkomstig is van een familie van globetrotters en hij/zij niet kan wachten om je toekomstige kinderen mee te nemen op hun eerste reisje.

Als je vroegtijdig conflict wilt vermijden, moeten jullie op dezelfde golflengte komen als het gaat om waarden, doelen en rolverwachtingen. Het creëren van een Family Mission Statement zal daarbij helpen. In plaats van te leven volgens de scripts die jullie zelf als kind zagen, kunnen jullie nu een eigen script schrijven.

3. Hoe stelt u een Family Mission Statement op?

Vooraf: Weet dat het proces belangrijker is dan het product. Voordat je begint te denken over een Family Mission Statement, besluit samen dat er niet toe doet of “het goed klinkt” of dat het “er goed uitziet”. In werkelijkheid is het eindproduct niet zo belangrijk als het proces. Tijdens het voorbereidingsproces heb je de kans om diep en zinvol in gesprek te gaan over wat echt belangrijk is in jullie leven. Je hebt de kans om te binden als een familie als je empathisch naar elkaar luistert.

Hoe meer iedereen zijn visie, waarden en principes voor de familie deelt, hoe meer je vertrouwen in elkaar zal toenemen. Door gewoon de discussie aan te gaan, begeleid je de kinderen om over deze dingen ook in hun dagelijks leven na te denken.

Dus als je de onderstaande stappen uitvoert, moet je niet ontmoedigd zijn als je denkt dat het te lang duurt of als het niet precies gaat hoe je dat wilde. Dit is een levenslange, multi-generatie discussie. Laat je niet ontmoedigen door één slechte familievergadering.

Stap 1: Roep een speciale vergadering samen
Hoewel iemand de rol van het initiëren en begeleiden op zich zal moeten nemen, moet elk gezinslid inspraak hebben en deel uitmaken van de oprichting van de Family Mission Statement. Dus de eerste stap in het opstellen ervan is het houden van een samenkomst waar iedereen kan deelnemen aan de discussie.

Wij raden aan om van deze vergaderingen speciale gelegenheden te maken. Misschien kunt u een familievakantie nemen en een dagje voorbehouden om te brainstormen. Je hoeft niet eens ver van huis te gaan. Huur een hotel in de buurt, bestel pizza’s of frietjes, zet je gezellig in het salon en start de discussie. De sleutel is om deze gelegenheid anders te maken dan elke andere familiebijeenkomst.

Om een positieve en productieve familievergadering te waarborgen, houd je rekening met de volgende richtlijnen:

 • Zorg ervoor dat iedereen het woord krijgt. Laat niet toe dat een enkele persoon de discussie monopoliseert. Zorg dat iedereen wat zegt en onthoud: waar er geen betrokkenheid is, is er geen verbintenis.
 • Luister empathisch, ook naar de kinderen. Kinderen willen evenzeer het gevoel hebben dat hun bijdrage ertoe doet.
 • Let er echt op dat iedereen iets zegt over wat ze zich voorstellen dat de familie is. Je kan tot de vaststelling komen dat terwijl jullie als groep op de meeste gebieden op dezelfde golflengte zitten, er wellicht gebieden zijn waarover anders wordt gedacht.
 • Schrijf dingen neer. Zorg ervoor dat iemand al de ideeën vasthoudt die tijdens de sessie worden gespuid. Herzie vervolgens de aantekeningen wanneer je gaat zitten om de verklaring af te schrijven. Als er oudere kinderen zijn die kunnen schrijven, kan een van hen als scriptor optreden en de ideeën op een groot wandbord noteren, zodat iedereen ze kan zien. Maak eventueel een speciaal "Family Mission Statement Boek" om ideeën vast te leggen.
 • Je hoeft niet alles in één vergadering te doen. Het laatste wat je wilt doen is er een taak van maken die voor iedereen saai en vervelend wordt. Met een marathonvergadering zal dat gebeuren, vooral als de kinderen nog jong zijn. Het is goed om er je tijd voor te nemen, zodat iedereen er ook eens nachtje over kan slapen.
 • Als je jongere kinderen hebt (4-10 jaar), probeer je vergaderingen dan tussen 15 en 30 minuten te houden; als ze ouder zijn dan 10, zijn 30-45 minuten per sessies waarschijnlijk het beste. Maak je geen zorgen als er onderbrekingen zijn en probeer hen te verklaren wat er gebeurt in termen die ze kunnen begrijpen.

Stap 2: Stel vragen en bespreek waar de familie voor staat
Zodra iedereen zich heeft verzameld, is het tijd om te praten over wat jullie missie is. Zoals hierboven vermeld, is dit waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van het proces. Dit is je kans om met je kinderen te communiceren over je waarden en te horen wat zij willen voor de toekomst van de familie. De gemakkelijkste manier om ideeën te krijgen, is om vragen te stellen die een gezonde discussie zullen bevorderen. Hier zijn alvast enkele suggesties:

 • Wat voor soort echtgenoten willen we zijn? Wat voor ouders willen we zijn?
 • Hoe willen we met elkaar omgaan?
 • Hoe willen we onze verschillen aanpakken?
 • Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in onze doelen?
 • Hoe willen we financiën handelen?
 • Welke principes willen we onze kinderen leren om ze voor te bereiden op verantwoordelijke, zorgzame levens?
 • Welke rol zal elk van ons hebben?
 • Hoe kunnen we het beste met elkaars familie omspringen?
 • Welke tradities brengen we met ons mee uit de families waarin we zijn opgevoed? Welke tradities willen we behouden en welke nieuwe willen we creëren?
 • Zijn er dingen uit onze familiegeschiedenis waar we blij of ongelukkig mee zijn?
 • Wat is het doel van onze familie?
 • Wat voor soort familie willen we zijn? Wat voor soort dingen willen we doen?
 • Wat voor gevoel willen we in ons huis hebben?
 • Waarover schamen we ons in onze familie?
 • Waarvoor willen we onthouden worden?
 • Wat voor soort relaties willen we met elkaar hebben? Hoe willen we elkaar behandelen en met elkaar spreken?
 • Welke dingen zijn echt belangrijk voor ons als familie?
 • Wat zijn de unieke talenten, geschenken en vermogens van familieleden?
 • Wat zijn onze verantwoordelijkheden als familie?
 • Wat zijn de principes en richtlijnen die we willen dat onze familie volgt?
 • Wie zijn onze helden? Welke families inspireren ons en waarom bewonderen we hen?
 • Hoe kunnen we bijdragen aan de maatschappij als familie?

Stap 3: Maak een lijst van de kernwaarden
Nadat je de antwoorden op de bovenstaande vragen hebt besproken en hebt opgeschreven, maak je een lijst van de waarden van je familie.

Het mag geen lijst zijn van waarden die je dénkt te moeten hebben. Tegenwoordig hebben we naast onze "echte" levens ook nog een publieke, online identiteit. Het kan moeilijk zijn om het gevoel af te schudden dat er een publiek toekijkt bij alles wat je aan het doen bent. Zelfs als je niet van plan bent om je missie op Facebook te delen, ben je onbewust misschien bezig met wat anderen zouden willen en probeer je misschien indruk te maken op hen in plaats van op jezelf. In plaats van je voor te stellen wat andere mensen zouden goedkeuren of wat je zou “moeten” waarderen als een familie, richt je op die waarden en principes die elk lid van je familie echt inspireren.

Maak je lijst met waarden zo lang als je wilt - je zal hem later inkorten. Hier zijn een aantal ideeën om je inspiratie te prikkelen:

 • Avontuur
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Educatie
 • Gezondheid
 • Eerlijkheid
 • Humor
 • Integriteit
 • Vriendschap
 • Service

Bedenk eventueel nog enkele slagzinnen die behelzen wat je bedoelt. De zinnen kunnen afkomstig zijn van bestaande boeken, films, gedichten of toespraken, maar dat hoeft niet. Het is ook een goed idee om jullie familiemotto ergens prominent, boven de voordeur bijvoorbeeld, op te hangen, zodat iedereen er dagelijks aan wordt herinnerd.

Stap 4: Besluit met 10 (of minder)
Jullie hebben nu waarschijnlijk een reusachtige lijst van waarden, zinnen, doelen, woorden, ideeën enz. opgesteld die in de missie kunnen worden opgenomen. Hoewel het in eerste instantie belangrijk is om elke goede waarde die je kunt bedenken aan te nemen, is een enorme, generieke lijst die niemand kan onthouden zinloos. Trop is trop en het hele doel van de oefening wordt zo voorbijgestreefd. Dus werk je lijst bij tot 10 (of minder) "Grote Ideeën" die je missie inkapselen.

Enkele tips:

 • Als sommige van de dingen die vermeld werden, twee woorden zijn voor hetzelfde idee, combineer ze dan.
 • Zet een ster voor de waarden waar iedereen het zeker over eens is.
 • Neem dan de begrippen waarvan u voelt dat ze belangrijk zijn, maar niet weet of ze top 10-materiaal zijn en zet ze in paren. Vraag je familie welke van de twee belangrijker is. Verwijder dan de andere. Blijf de overlevenden tegen elkaar houden totdat je bij 10 of minder bent.
 • Zet alle woorden op een grote flipchart en geef iedereen tien stemmen. Men mag maximaal drie stemmen per item gebruiken en selecteer gewoon de 10 waarden die de meeste stemmen in totaal ontvingen. Zo kan je overeenkomen welke waarden gemiddeld het belangrijkst waren voor iedereen.

Stap 5: Schrijf de Family Mission Statement uit
Zodra je een lijst hebt, is het tijd om te synthetiseren naar een enkele missie. Zet je schrap - dit kan moeilijk zijn. Houd rekening met de volgende richtlijnen als je je missie uitschrijft:

 • Hou het kort. Een Family Mission Statement werkt het best als ze kort gehouden wordt, omdat die beter te onthouden is. Geef jezelf een laag maximum aantal woorden. Schrijven gaat altijd beter als je beperkingen oplegt, omdat het je dwingt om echt te denken over wat je neerpent. Probeer je missie onder 100 woorden te houden.
 • Doe het samen. De familie kan beslissen om het schrijfproces aan iemand te delegeren, maar u kunt ook voorstellen om samen te werken. Draag bijvoorbeeld elk lid van de familie op om 2 à 3 puntjes uit te werken.
 • Er is geen juiste manier om een Family Mission Statement te schrijven. Sommige gezinnen schrijven hun missie volledig op; anderen maken een bullet point lijst van de waarden die ze nastreven. Sommigen maken er zelfs een rijmpje of liedje van.
 • Neem zoveel tijd als je nodig hebt. Schrijf, bewerk en schrijf opnieuw totdat iedereen blij is met het eindproduct. Families veranderen - kinderen worden ouder en levensveranderende gebeurtenissen doen zich voor. Voel je vrij om de missie aan te passen wanneer je denkt dat het nodig is, maar doe het niet te vaak. De richtlijn moet zijn: zelden en onder voorbehoud.

Stap 6: Verwijs zo veel mogelijk naar je Family Mission Statement en gebruik ze!
Een Family Mission Statement is nutteloos als je ze niet gebruikt. Terwijl je dagelijks leven voortkabbelt, wees intentioneel over het vinden van leermomenten waarin je terug kunt keren naar je Family Mission Statement.

Zie ook: Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective Families

Enkele voorbeelden van bestaande Family Mission Statements.

The Covey family mission is to:

 • Value honesty with ourselves and others.
 • Create an environment where each of us can find support and encouragement in achieving our life’s goals.
 • Respect and accept each person’s unique personality and talents. Promote a loving, kind, and happy atmosphere.
 • Support family endeavors that better society. Maintain patience through understanding.
 • Always resolve conflicts with each other rather than harboring anger. Promote the realization of life’s treasures.
 • Our family mission: To love each other… To help each other… To believe in each other… To wisely use our time, talents, and resources to bless others… To worship together… Forever.

Bruce Feiler family (drafted with input from a five- year-old):

 • May our first word be adventure and our last word be love. We live lives of passion.
 • We dream undreamable dreams. We are travelers not tourists.
 • We help others to fly. We love to learn.
 • We don’t like dilemmas, we like solutions. We push through. We believe!
 • We know it’s okay to make mistakes. We bring people together.
 • We are joy, rapture, yay!

McKay family:

 • We love and serve God.
 • We strive to make our home a refuge from the cares and troubles of the world. We do hard things.
 • We’re creators, not consumers. We stay hungry and humble.
 • We face adversity with stoicism.
 • We show kindness to our family members and others. We help each other reach our potential.
 • We’re devoted to life-long learning.
 • We know that sacrifice brings forth the blessings of heaven. We face life with a sense of humor and a lot of laughter.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info