- door Magnolis

Het familiebedrijf, je rol(t) erin - Altijd is Kortjakje... te laat op de vergadering

Lees meer over het verhaal van Carlien, Michael en Bart eerder in deze reeks.

In deze reeks gaan we kijken naar een specifiek aspect bij de bedrijfsopvolging - het bevorderen van succesvolle partnerschappen binnen de volgende generatie. Drie uitdagingen waarmee (toevallige) vennoot-schappen vaak worden geconfronteerd, zijn: een gevoel van gevangenschap, het overwinnen van obstakels in persoonlijke relaties en het omgaan met elkaars verschillen.

We zijn allemaal anders. Carlien is ondernemend en doelgericht. Michael is analytisch en vermijd liefst risico en conflict. Bart is creatief en wat chaotisch. Die verschillen kwamen opvallend naar voren toen ze een verrassingsfeest voor hun moeder organiseerden, maar ze verdeelden de taken zodat ieder zijn talenten kon inzetten en de zwaktes verborgen bleven. Maar nu ze moeten samenwerken om het familiebedrijf boven water te houden, blijkt het moeilijker om constructief te blijven samenwerken.

3. Omgaan met verschillen: elk nadeel heeft z’n voordeel

In elke vennoot-schap worstelt men met het onderkennen en managen van verschillen: verschillen in managementstijl, opleiding en vaardigheden, voorkeuren en persoonlijkheden. De ene is bijvoorbeeld heel nauwgezet en correct, de ander is wat nonchalanter en neemt het niet zo nauw met het afgesproken tijdstippen en deadlines...

Dergelijke verschillen kunnen zowel een voordeel als uitdaging vormen. De vennootschap kan gebaat zijn met de dubbele focus van een een nauwkeurige, detail-georiënteerde vennoot in combinatie met een strategische denker die handelt vanuit het helikopterperspectief. Maar het kan evenzeer moeilijk worden wanneer hun prioriteiten niet meer op dezelfde lijn zitten.

Ook binnen toevallige partnerschappen moet er rekening gehouden worden met die menselijke verschillen, zonder er emotionele geladenheid aan te relateren:

  • Help familieleden zich te interesseren in hun generatieoveschrijdende patronen. Het kunnen doorzien van dergelijke patronen biedt families de mogelijkheid te kiezen of ze die patronen willen voortzetten of wijzigen. Zijn de frustraties die je hebt ten opzichte van je voorganger dezelfde als de ergernissen die hij op zijn beurt had ten opzichte van een generatie voor hem? Dan liggen daar wellicht gelijkaardige zaken aan de basis. Niet alleen is jullie situatie gelijkaardig, ook deel je DNA, dus je hebt misschien een aangeboren reflex om zus of zo te reageren. Misschien kan je leren van de fouten van degenen die je zijn voorgegaan?

  • Ontwikkel bestuurspraktijken en -processen die ruimte bieden aan verschillende stijlen en individuen in staat stellen gehoord te worden en de besluitvorming op koers houden. Laat ieders sterkte floreren door je bestuursstructuren in functie daarvan te organiseren.

Vindt de ene het belangrijk elkaar elke week fysiek te ontmoeten, plan dat dan zo in. Vindt de andere het een meerwaarde om maandelijks te teambuilden, maak daar ruimte voor. Hecht de laatste veel belang aan voldoende me-time, houd daar dan rekening mee. Is jullie “Kortjakje” vaak te laat op de vergadering? Probeer ermee om te gaan, zodat je bedrijf niet moet lijden onder jullie persoonlijke -wederzijdse!- ergernissen.

  • Herinner de familie eraan dat hun relatie als familie, die kan zorgen voor de spanningen, aan de andere kant precies hun sterkte is: niet alleen de uitdagingen worden over de generaties meegenomen, maar ook de gemeenschappelijke doelen en ervaringen, die het samenwerken net kunnen bevorderen. Ze werken samen voor iets dat van hen samen is. Dat voordeel hebben andere bedrijven dan weer niet!

Conclusie

Succesvolle partnerschappen met de volgende generatie vereisen een mate van intentionaliteit die vaak een uitdaging is voor familiale partners om te bereiken. Het gebruik van deze tips kan families helpen de problemen te identificeren en aan te pakken. Het kan nuttig zijn voor broers en zussen om te weten dat sommige (in)spanningen normaal zijn voor alle vennootschappen én dat er manieren zijn om hun unieke uitdagingen als toevallige vennoten te verminderen.

Naar: Rebecca A. Meyer (Relative Solutions) in FFI Practitioner, FAMILY BUSINESS CASES, Accidental Partnerships: A new lens on sibling and cousin partnerships, 06.11.2019

Zie ook:

  • John James Cater, III, Roland E. Kidwell, Kerri M. Camp “Successor Team Dynamics in Family Firms”, Family Business Review, 2016, Vol. 29(3) 301–326;
  • Ivan Lansberg, Succeeding Generations, Harvard Business Review Press, 1999.
  • Fredda Herz Brown, The Essential Roadmap: Navigating Family Sustainability in a Changing World.
  • Fredda Herz Brown, The Family Wealth Sustainability Toolkit, The Manual, Wiley, 2012, p. 8-9.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info