- door Olivier De Keukelaere

De "single family office" volgens Magnolis

Cazimir helpt als private client advocatenkantoor ondernemende en vermogende families met al hun juridische en fiscale vragen. Maar om onze families écht succesvol te laten zijn - en dit in de brede zin van het woord - is bredere ondersteuning nodig. Daarom hebben we jaren terug al ons platform Magnolis opgericht.

In de komende vijf bijdragen delen we onze ervaringen bij de oprichting en het verder uitbouwen van single family offices.

Het concept van de family office komt overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Omdat dit geen gereglementeerde term is, wordt het begrip family office in Europa gebruikt om vele soorten van dienstverlening te omschrijven. Deze dekken meestal niet onze definitie:

Een (single) family office levert en coördineert bepaalde tot alle diensten die passend zijn om het welzijn van de familie op lange termijn te garanderen, waarbij ze enkel aan de familie loyaal is.

Deze definitie is bewust breed omschreven. Want wanneer je één family office gezien hebt, heb je één family office gezien.

Waar het doel van een externe dienstverlener er doorgaans in bestaat winst te genereren voor de eigen aandeelhouders - en dus duidelijk onderscheiden kan worden van zijn eigen specifieke en onveranderlijke activiteit (bankieren, verzekeren, juridisch advies,...) -, vallen doel en activiteit van de familiale dienstverlener in zekere zin samen.

Het doel van een family office kan namelijk omschreven worden als het dienen van de familiale belangen, zoals ze geformuleerd worden door de familie.

De diensten die de family office verricht, worden ingegeven door het familiale belang. Het gaat voornamelijk om taken die doorgaans door familieleden zelf vervuld worden of diensten die door familieleden op individuele basis aangekocht worden. Eenfamily office doet met eenvoudige woorden eigenlijk het werk dat de familie zelf zou moeten doen, hetgeen dus los staat van de professionele activiteiten van het familiebedrijf bijvoorbeeld.

Daar waar een klant zich telkens opnieuw tot een verschillende externe dienstverlener moet richten al naar gelang de dienst die hij voor ogen heeft, richt een familie zich telkens tot eenzelfde family office die op verzoek van de familie die bepaalde dienst zal verlenen.

In tegenstelling tot een externe dienstverlener, die voor zijn aandeelhouders winsten dient te genereren, heeft het winstbegrip bij family office een veel ruimere invulling. Afhankelijk van de activiteiten die de family office vervult, kan de winst die gegenereerd wordt namelijk ook bestaan uit moeilijk of zelfs onmogelijk in geld waardeerbare elementen, zoals tijdbesparing, zekerheid, gemoedsrust en een algemene verlichting van het takenpakket voor elk van de individuele familieleden.

Het is dan ook niet de aard, maar het doel van de verrichte activiteiten, die van een dienstverlener een familiale dienstverlener maakt.

In onze volgende bijdragen lichten wij toe voor wie o.i. een family office nut heeft, wanneer en hoe je begint met de uitbouw ervan, en hoe je als familie voorspelbare valkuilen kunt vermijden.
Stay tuned.


Bekijk ook deel 2 over de doelstelling van de family office!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info