- door Magnolis

Do’s and dont’s: Samen-werken

Werken familieleden samen, dan spelen emoties onvermijdelijk een rol. Succesvol samenwerken is maar mogelijk indien wordt vermeden dat de emoties de normale gang van zaken op de werkvloer verstoren, doordat nepotisme (‘eigen familie eerst’) een té grote rol gaat spelen. Wij geven enkele tips mee:

  • Welkomstplan. Bepaal op voorhand aan welke objectieve vereisten nieuwe familieleden moeten voldoen alvorens hun intrede in het familiebedrijf te maken. Maar al te dikwijls krijgt een familielid een sleutelfunctie binnen het bedrijf, louter en alleen omdat hij familie is, ondanks het feit dat hij niet over de nodige competenties beschikt. Om deze reden bepalen sommige familiebedrijven dat nieuwe familieleden eerst ervaring moeten opdoen in een ander bedrijf. Zo kan men objectief de competenties van het familielid inschatten.

  • No such thing as a free lunch. Ook eens familieleden zijn toegetreden tot het familiebedrijf, moeten zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun functie binnen het bedrijf. Een strengere evaluatie is niet nodig, maar wel een evenwichtige in relatie tot de beoordeling van andere werknemers.

  • Familie vs. niet-familie. Vermijd dat er twee klassen worden gevormd: de familiale werknemers en de niet-familiale werknemers. Een voorkeursbehandeling voor familieleden demotiveert de andere werknemers en geeft een slecht voorbeeld. Bovendien is het ook voor familieleden geen goede zaak om telkens dat streepje voor te krijgen: een werknemer die denkt dat hij meer mag of minder moet, is sowieso geen aanwinst voor het bedrijf.

  • Vergoeding. De verloning van familieleden zorgt dikwijls voor conflicten. Een oplossing bestaat erin om op voorhand een vergoedingsplan op te stellen. De ervaring leert evenwel dat veel familieleden ofwel té weinig ofwel té veel betaald worden.

  • Geen familiale conflicten op de werkvloer. Kom overeen dat familiale discussies/problemen thuis worden besproken, en zo veel als mogelijk achterwege worden gelaten tijdens het werk.

  • Gelijk ≠ juist. Ouders hebben dikwijls de drang om al hun kinderen gelijk te behandelen. Iedereen gelijk behandelen wil evenwel niet per definitie zeggen dat iedereen juist wordt behandeld. Zo heeft ieder familielid die in het familiebedrijf werkt recht op een marktconforme verloning, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen dat alle familieleden evenveel moeten verdienen. Het doel zou moeten zijn om een verloningspakket te creëren dat de betrokkene motiveert in verhouding met zijn competenties en inzet.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info